SAFETYการดำเนินการด้านความปลอดภัย

Kansai International Sightseeing Bus ดำเนินการอย่างหลากหลายเพื่อความปลอดภัยและความวางใจของคุณ

ASSESSMENTการรับรองการประเมินความปลอดภัย

Kansai International Sightseeing Bus ได้รับ "การรับรองการประเมินความปลอดภัย" จากสมาคมรถบัสประเทศญี่ปุ่น (Japan Bus Association) สำหรับการดำเนินการที่ยอดเยี่ยมในการรับรองความปลอดภัย

AWARDใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมการขนส่งเขตคินกิเนื่องด้วยการไม่มีอุบัติเหตุจากรถบัส

Kansai International Sightseeing Bus ได้รับ "ใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมการขนส่งเขตคินกิเนื่องด้วยการไม่มีอุบัติเหตุจากรถบัส" ในฐานะผลงานที่ยอดเยี่ยมในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการขับขี่ โดยไม่มีอุบัติเหตุจากความรับผิดชอบในการขับขี่

MEASURESมาตรการรับมือโรคติดเชื้อ

เราใช้มาตรการต่างๆ ตาม "คู่มือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สำหรับรถบัสแบบเช่าเหมาส่วนตัว" ซึ่งกำหนดโดยสมาคมรถบัสประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

รถทุกคันติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องกำเนิดไอออนฆ่าเชื้อที่ใช้ "Plasmacluster (พลาสมาคลัสเตอร์)" เพื่อรักษาให้อากาศภายในรถสะอาด

เทคโนโลยี Plasmacluster(เว็บไซต์ทางการของ Sharp Plasmacluster)

เครื่องหมายพลาสมาคลัสเตอร์ พลาสมาคลัสเตอร์ และ Plasmacluster ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sharp Corporation


เนื่องจากได้รับอากาศสดชื่นจากเครื่องปรับอากาศหน้ารถและบนหลังคา ทำให้อากาศภายในถูกแทนที่ภายในเวลาประมาณ 5 นาที

มีการติดตั้งแผ่นป้องกันแบบโปร่งใสในที่นั่งผู้โดยสารของรถทุกคัน

มีบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือในรถทุกคัน

SAFETYรถที่มีความปลอดภัย

จริงจังในการใช้งานรถของ Hino Motors ที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือการขับขี่ปลอดภัยขั้นสูงไว้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น ฟังก์ชันหยุดรถเมื่อเกิดความผิดปกติกับคนขับ และฟังก์ชันตอบสนองเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนหรืออาการผิดปกติของรถ

“ระบบตอบสนองเมื่อเกิดความผิดปกติกับคนขับ (EDSS)”
ที่ชะลอความเร็วและหยุดรถโดยการควบคุมของลูกค้าหรือพนักงานเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคนขับ

“ระบบเบรกป้องกันความเสียหายจากการชน (PCS)”
ที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถตรวจจับยานพาหนะที่หยุดนิ่งและคนเดินถนนที่หยุดนิ่งได้

“หน้าจอคนขับ” และ “เตือนการออกนอกเลน”
จะเตือนจุดที่ขาดความระมัดระวังทางด้านหน้า